Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Tedavi

Davranış terapileri ve anne baba eğitiminin ebeveyn-çocuk ilişkisi üzerine olumlu etkileri olduğu gözlenmiş ve DEHB belirtileri üzerine ilaç yönetimini kolaylaştırarak dolaylı yarar sağlayabildiği gözlenmiştir.

Psikostimülanlar ve atomoksetin ilk sıra tedavi seçeneğidir. (AACAP 2007)

Ülkemizde DEHB tedavisinde ilk seçenek Metilfenidat’tır.

Metilfenidat ile en sık görülen yan etkiler uykusuzluk, iştahsızlık, sinirlilik, baş ve karın ağrısıdır. Büyüme üzerine etkisi araştırıldığında nihai boy uzunluğuna etkisinin olmadığı bulunmuştur. Kardiyovasküler risk değerlendirmesinde riski arttırmadıkları bulunmuştur. Tiklerin şiddetini arttırmadıkları bulunmuştur. Metilfenidat tedavisi sırasında çok önemli bir neden olmadıkça (aşırı iştahsızlık, uyku problemi vb) ilaç tatili verilmemektedir. Her çocuğun tedavisi, bireysel yaşam özellikleri göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir.

DEHB’de en etkin tamamlayıcı tedavi anne-baba eğitimidir. Anne-baba eğitiminin ilaçla birlikte yararlı olduğu, ancak tek başına DEHB belirtilerini düzenlemede başarılı olmadığı yönündedir.

← Geri