Beslenme ve Yeme Bozuklukları

BULİMİA NERVOSA

Ergenlik dönemindeki çocuğunuz:

Eğer sorulara verdiğiniz cevap evet ise

Bulimia nervosa ile ilgili bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Bulimia Nervosa

Kişinin kontrol edemediği aşırı yeme atakları ve bu ataklar sonunda kilo almamak için yaptığı kompanze edici davranışlar ile karakterize bir yeme bozukluğudur. Kişiler yeme atakları sırasında kontrollerini kaybettiklerini, kendilerini yemekten alıkoyamadıklarını dile getirirler. Bu ataklar genellikle gizli olarak yapılır çünkü kişi bu davranışından dolayı utanır.

Genellikle ergenlikte ve genç erişkinlikte başlar ve kızlarda daha sıktır ancak kız/erkek oranı anoreksiya nervosaya göre daha düşüktür. Toplumda görülme sıklığı %1-2 civarındadır.

Çocukluk çağı obezitesi ve erken yaşta ergenliğe girme bulimia nervosa için risk faktörleridir.

Hastalığın ortaya çıkışında kişilik özellikleri, genetik etmenler, aile içi ilişkiler, toplumdaki kilo algısı gibi birçok faktör rol oynar.

Bulimia nervosası olan kişiler, anoreksiya nervosası olan kişilere göre, yardım almak için daha geç başvururlar; çünkü kiloları genellikle normal sınırlardadır.

Bulimia nervosa hastaları kendileri ile ilgili değerlendirmelerinde beden ağırlıklarından ve görünümlerinden aşırı derecede etkilenirler.

Bulimia nervosa ve anoreksiya nervosa sıklıkla birbirine dönüşebilir veya birlikte görülebilir!

Bulimia Nervosanın tipik özellikleri nelerdir?

Bulimia Nervosa nelere yol açabilir?

Çocuğumda Bulimia Nervosa olduğunu düşünüyorsam ne yapmalıyım?

Bulimia nervosa kronik gidişli bir hastalıktır. Hastalar genellikle hastalık başlangıcından yıllar sonra hekime başvururlar. Bulimia nervosanın tedavisinde çeşitli ilaçlar ve terapi yöntemleri genellikle birlikte kullanılmaktadır. Tedavide ilk amaç tartı alımını ve yeme düzenini sağlamak, uygunsuz yeme ataklarını ve sağlığını bozan kusma, müshil gibi ilaçlar kullanma, aşırı egzersiz yapma davranışlarını sonlandırmaktır. Ancak nihai hedef, yeme tutumu, beden ve görünüm ile ilgili yaşanan iç çatışmaların çözümlenmesini sağlamaktır. Eğer çocuğunuzda bulimia nervosa olduğundan şüpheleniyorsanız mutlaka bir çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları birimine başvurunuz.

← Geri