Hakkımızda

Prof. Dr. Burcu Özbaran

2004 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nda Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını almış, 2010 yılında doçent, 2015 yılında profesör olmuştur.

2008 yılında Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı’nda Psikanalitik Yönelimli Bireysel ve Grup Psikoterapileri Eğitimini tamamlamış, 2012’de psikoterapist ünvanını almıştır.

Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir ve ağırlıklı olarak Bebek ve Erken Çocukluk Ruh Sağlığı, Otizm Spektrum Bozukluğu, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, Beslenme ve Yeme Bozuklukları alanlarında çalışmaktadır.

Büyümek, Okul Öncesinde Hiperaktivite, Sosyal Beceri kitapları bulunmaktadır.

Doçent Dr. Sezen Köse

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nda uzmanlık tezini ‘Otizmli olguların ebeveynlerinin nöropsikolojik ve sosyal bilişsel profili’ alanında tamamlamış, 2006 yılında çocuk psikiyatrisi uzmanı ve 2014 yılında Doçentlik ünvanını almıştır.

Otizm alanında erken tanı, klinik belirtiler, eşlik eden psikiyatrik tablolar, ergenlik ve erişkinlik dönem özellikleri ve sosyal bilişsel yetersizlikler özel ilgi alanıdır. Bu alanda yayımlanmış uluslararası ve ulusal birçok yayını bulunmaktadır. “Okul Çağı Çocukları için Otizm Spektrum Tarama Ölçeği” ve Otizm Spektrum Anketi-Erişkin formu” ölçeklerinin Türkçeye kazandırılmasında önemli rol almıştır.

“Otizm Spektrum Bozukluğu ve Zihinsel Yetersizlik” gibi Özel Gereksinimi olan Çocuk ve Ergenlerin psikiyatrik, eğitsel, sosyal ve diğer ihtiyaçlarını tespit ve haklarını gözetmeye yönelik dernek çalışmalarına, sempozyum ve kongre düzenleme faaliyetlerine katılmıştır. Halen Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD’da Gelişimsel Bozukluklar polikliniğindeki hastaların takibi ve asistan hekimlerin bu alanda eğitiminin sürdürülmesi görevini ve bu alandaki bilimsel araştırmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca “çocuk ihmal ve istismarı, çocuk ve ergenlerde adli psikiyatri ve konsültasyon-liyezon psikiyatrisi” alanlarında akademik ve klinik çalışmaları bulunmakta de devam etmektedir. Doç. Dr. Köse, “Sosyal Beceri” kitabının yazarlarındandır ve Prof. Dr. Burcu Özbaran tarafından yayına hazırlanan “Okul Öncesinde Hiperaktivite” kitabında “Okul Öncesi Dönemde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi” bölümünün yazarıdır.

Siteye Katkıda Bulunanlar

Serdar Gökçen

Psk. Dr. Gökül Er

Beyza Özbaran

Ali Deniz Köse

Yiğit Oytun Er

Dr. Görkem Aksoy

Dr. Anıl Altunkaya

Dr. Hilal Çalık

Dr. Halil İbrahim Çolak

Dr. Nurhak Doğan

Dr. Zeynep İrem Erbasan

Dr. İpek İnal Kaleli

Dr. Hilal Subaşı

Dr. Öykü Yavuz Kan

Dr. Begüm Yuluğ Taş