Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

  • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocuk, genç ya da erişkinde aşırı hareketlilik, dürtüsellik, dikkat sorunlarına yol açan psikiyatrik bir bozukluktur.

  • Beyindeki dikkat, hareketlilik ve dürtüsellik ile ilgili bölgelerdeki bozukluklardan kaynaklanan ve hastalıktan çok ‘nörogelişimsel bir bozukluk’ olarak tanımlanan bir tablodur.

  • Kalıtımsal yönü ağır basan ve sıklıka ailede DEHB’si olan başka bireylerin de varlığıyla karakterize bir bozukluktur.

  • DEHB’nin tedavisinde, etkinliği birçok çalışmayla kanıtlanmış ilaçlar yanısıra, aile tutumlarını düzenlemek, bilişsel davranışçı yöntemleri planlamak, çocuğun hayatında sporu eksik etmemek de yer almakla birlikte tedavi başarısı oldukça yüksektir.