Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu Belirtileri İlk Olarak Ne Zaman Ortaya Çıkar?

OSB belirtilerinin 6-12 ay arasında görülmeye başladığı kabul edilmektedir. Bebeklerin 6-10. aylarda karşısındaki yüzlere bakış süresi ve beyin yanıtlarının yetersiz olmasının 36. aydaki otizmi öngördüğü, 36. ayda otizm tanısı alanların 6 aylık bebekken bile yüzlere bakma sürelerinin daha kısa olduğu saptanmıştır. Ayrıca bebeğin 6 aylıkken sosyal sahnelere veya insan yüzlerine gösterdiği dikkatin yetersiz olmasının ilerideki otizm tanısını öngördüğü bulunmuştur.

OSB belirtileri genel olarak 1 yaş civarı anlaşılabilmektedir. Geç başlangıçlı bazı olguların belirtilerinin 18-24 ay arasında görülmeye başlayabileceği belirtilmektedir. Belirtilerin erken gelişimsel dönemde başladığını bilmekteyiz, fakat sosyal gereklilikler çocuğun kısıtlı kapasitesini aşmadıkça tamamen görünür hale gelmeyebileceği veya yaşamın sonraki dönemlerinde öğrenilmiş stratejiler ile maskelenebileceği unutulmamalıdır. OSB grubundaki çocuk ve gençlerin belirtilerinin hafiften ağıra doğru bir yelpazede yer aldığını ve zaman içinde bazı değişimler görülebileceğini bilmekteyiz. Bu nedenle eğer çocuğunuzun sosyal-iletişimsel yetersizlikleri olduğunu düşünüyor ve takıntılı-tekrarlayıcı davranışlar ya da ilgi ve merakları konusunda endişeliyseniz mutlaka OSB konusunda deneyimli bir Çocuk ve Ergen Psikiyatristine başvurmalısınız.

← Geri