Özgül Öğrenme Bozukluğu

  • Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB), nörogelişimsel bir bozukluk olup, kişinin kronolojik yaşı ve aldığı eğitime göre beklenenin belirgin olarak altında akademik beceri ve öğrenme göstermesi şeklinde tanımlanmıştır.

  • Genellikle okul yıllarında başlasa da okul öncesi dönemde de bazı belirtiler görülebilir. Bunla birlikte tanının konulabilmesi için eğitim hayatının başlaması ve akademik yeterliliklerinin gözlemleneceği bir ortamın olması gereklidir.

  • ÖÖB’si olan çocukta genel öğrenme kapasitesi dikkate alındığında, belli alanlarda kendisinden beklenilenden daha düşük bir başarı göstermesi dikkat çeker.

  • Çocukların büyük kısmı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğundan (DEHB) (en yaygın) depresyon, anksiyete ve madde kötüye kullanımına kadar uzanan çeşitli davranışsal ve duygusal sorunlar yaşarlar.