Özgül Öğrenme Bozukluğu

Gidiş ve Tedavi

Yaşam boyu süren bir bozukluktur. Erken tanı koyulup gerekli müdahaleler yapılmadığı takdirde okulu bırakma olasılıkları yüksek olup üniversite eğitimine geçme veya başarıyla sonlandırma oranları düşüktür. Takibini sağlayan hekimi tarafından eşlik edebilecek diğer bozukluklar değerlendirilip uygun müdahaleler yapılmalıdır çünkü özgül öğrenme bozukluğuna diğer birçok bozukluk eşlik edebilmektedir.

Özgül öğrenme bozukluğunun tedavisinde etkinliği kanıtlanmış ilaç tedavisi yoktur. Ancak eşlik eden diğer bozuklukların tedavisinin yapılması gerekmektedir. Özel öğrenme bozukluğunun temel tedavisi bireye özel eğitimdir.

İlk planda performansları ve davranış özellikleri dikkate alınarak en uygun eğitim ortamı belir-lenmelidir. Çünkü bu eğitim okulda verilen eğitimlerden farklıdır. Bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından verilmektedir. Çocuk örgün eğitim veren okulda eğitimine devam ederken aynı za-manda bu uzmanlaşmış kişiler tarafından uygulanan özel bir eğitime alınır.

← Geri