Otizm Spektrum Bozukluğu

Genel Bilgiler

Önemli

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

Özellikle sosyal ilişkiler ve iletişim becerileri olmak üzere hayatın pek çok alanındaki işlevselliği belirgin düzeyde bozan beyin gelişiminin, bağlantılarının ve işlevselliğinin etkilendiği, nörogelişimsel bir bozukluktur. Sosyal etkileşim ve iletişimde niteliksel bozulmanın yanı sıra kısıtlı, tekrarlayıcı-stereotipik (basmakalıp) örüntüde davranış, ilgi ve aktiviteleri içeren çekirdek bulgular ile karakterizedir. Duyusal hassasiyetler/farklılıklar da tanı kriterleri arasında yerini almıştır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Sıklığı Nedir?

Çocukların yaklaşık %2’sini, erişkinlerin ise yaklaşık %1’ini etkilediği belirtilmektedir. Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi’nin 2020 yılında yayımladığı rapora göre her 54 kişiden birinde olduğu bildirilmiştir. Erkeklerde kızlardan 4 kat daha sık olarak görülmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğu Sebepleri Nelerdir?

OSB’nin çoğul genetik faktörler ve gen-çevre etkileşimi sonucu beyin gelişimi, nöral bağlantılar ve işlevselliğinin etkilenmesi ile ortaya çıktığı kabul edilmektedir.

← Geri