Otizm Spektrum Bozukluğu

OSB için Tarama Ölçekleri

M-CHAT, DEǦİŞTİRİLMİŞ ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ OTİZM TARAMA ÖLÇEǦİ

Deǧiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeǧi (*M-CHAT), 18-30/36 aylık çocuklarda otizmin belirtilerini tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir tarama ölçeǧidir. M-CHAT toplam 23 maddeden oluşmaktadır ve uygulaması yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir. M-CHAT sadece çocuǧunuzda otizm şüphesi olup olmadıǧını gösterir.

UYARI: M-CHAT genelde ailelerin doldurduǧu bir testtir. Ancak, Türkiye de yapılan araştırmada bu ölçeǧin eǧitilmiş saǧlık çalışanları (psikolog, hemşire, vb.) yardımı ile uygulanmasının daha doǧru olabileceǧi gösterilmiştir (Kara 2014).

Lütfen aşaǧıdaki soruları çocuǧunuzun genelde nasıl olduǧunu göz önünde bulundurarak cevaplamaya çalışın. Eǧer belirli bir davranışı nadiren yapıyorsa (bir veya bir iki kere), çocuǧunuz o davranışı yapmıyormuş gibi yanıtlayın.

 1. Çocuǧunuz sallanılmaktan ya da dizinizde hoplatılmaktan veya benzeri oyunlardan hoşlanır mı?
 2. Evet /Hayır
 3. Çocuǧunuz başka çocuklarla ilgilenir mi?
 4. Evet /Hayır
 5. Çocuǧunuz eşyalara (örneǧin koltuk, kütüphane vb.) ve benzeri şeylere tırmanmayı sever mi?
 6. Evet /Hayır
 7. Çocuǧunuz ce-e (yüzünüzü ellerinizle kapatıp açarken ce-e demek) ve saklambaç oyunlarından hoşlanır mı?
 8. Evet /Hayır
 9. Çocuǧunuz hiç hayali oyun oynar mı? (örneǧin, telefonu alıp karşısında biri varmış gibi konuşur mu veya oyuncak bebeǧinin altını temizliyormuş gibi yapar mı?)
 10. Evet /Hayır
 11. Çocuǧunuz ne olduǧunu merak ettiǧi bir şeyi (sormak amacıyla) işaret parmaǧıyla gösterir mi?
 12. Evet /Hayır
 13. Çocuǧunuz bir şeyin ilgisini çektiǧini belirtmek için işaret parmaǧıyla gösterir mi?
 14. Evet /Hayır
 15. Çocuǧunuz küçük oyuncakları (araba, lego gibi) aǧzına almadan, fırlatıp atmadan veya elinde sallamadan (amacına uygun) oynar mı?
 16. Evet /Hayır
 17. Çocuǧunuz bazı şeyleri (eşyalar, oyuncaklar gibi) göstermek için size getirir mi?
 18. Evet /Hayır
 19. Çocuǧunuzla bir-iki saniyeden daha uzun süreli göz teması (gözünüzün içine bakması) kurabiliyor musunuz?
 20. Evet /Hayır
 21. Çocuǧunuzun bazı seslerden aşırı derecede rahatsız olduǧunu gözlemlediniz mi?
 22. Evet /Hayır
 23. Çocuǧunuza baktıǧınızda ya da güldüǧünüzde o da size güler mi?
 24. Evet /Hayır
 25. Çocuǧunuz sizi taklit eder mi?
 26. Evet /Hayır
 27. Çocuǧunuza ismiyle çaǧırdıǧınızda size yanıt verir mi?
 28. Evet /Hayır
 29. Çocuǧunuza aynı odada bulunan bir eşyayı (örneǧin, oyuncaǧı) işaret ettiǧinizde, gösterdiğiniz eşyaya bakar mı?
 30. Evet /Hayır
 31. Çocuǧunuz yürüyor mu?
 32. Evet /Hayır
 33. Sizin baktıǧınız şeylere çocuǧunuz da bakar mı?
 34. Evet /Hayır
 35. Çocuǧunuz yüzünün önünde parmaklarıyla anlaşılmaz hareketler yaparak ellerini seyreder mi?
 36. Evet /Hayır
 37. Çocuǧunuz bir şeyler yapmaya çalışırken sizin dikkatinizi çekmek için çaba gösterir mi?
 38. Evet /Hayır
 39. Hiç çocuǧunuzun iyi işitmediǧinden endişe duydunuz mu?
 40. Evet /Hayır
 41. Çocuǧunuz çevresindeki insanların neler söylediǧini/konuştuǧunu anlar mı?
 42. Evet /Hayır
 43. Çocuǧunuz bazen boşluǧa bakıyormuş gibi dalıp gider mi?
 44. Evet /Hayır
 45. Çocuǧunuz bilmediǧi bir durumla karşılaştıǧı zaman sizin davranışınızı anlamak amacıyla yüzünüze bakar mı?
 46. Evet /Hayır

*Modified Checklist for Autism in Toddlers


Kaynaklar

 1. Kara, Bülent, et al. "Using the Modified Checklist for Autism in Toddlers in a well-child clinic in Turkey: Adapting the screening method based on culture and setting." Autism 18.3 (2014): 331-338.
 2. Robins, Diana L., et al. "The Modified Checklist for Autism in Toddlers: an initial study investigating the early detection of autism and pervasive developmental disorders." Journal of autism and developmental disorders 31.2 (2001): 131-144.
Otizm Spektrum Tarama Anketi - TR (ASSQ-TR)


Kaynaklar

 1. Köse S, Özbaran B, Yazgan Y, Baytunca M.B, Bildik T, Erermiş S, Aydın C, 6-18 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Otizm Spektrum Tarama Ölçeği’nin Türkçe Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri, Türk Psikiyatri Dergisi 2017;28(4):268-277.
 2. Ehlers S, Gillberg C, Wing L (1999) A screening questionnaire for Asperger syndrome and other high-functioning autism spectrum disorders in school age children. J Autism Dev Disord 29:129–41.

← Geri