Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğunda Tedavi

Otizmin belirtilerini hemen ortadan kaldırabilecek bir tedavi henüz mevcut olmamakla birlikte temel tedavi bireyselleştirilmiş özel eğitimdir. Her bireyin farklı işlevsellik düzeyi ve eşlik eden farklı durumlar nedeniyle farklı ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle hazırlanacak tedavi programları bireyin sorun yaşadığı alanların hepsini kapsayacak şekilde bireysel olmalıdır.

Yapılandırılmış eğitsel ve davranışsal müdahalelerin OSB’li çocuklarda etkili olduğu gösterilmiştir ve daha iyi bir gidişle ilişkilendirilmiştir. Farmakolojik ilaç tedavilerinin genel hedefi, OSB’li bireylerin eğitim ve diğer müdahalelerden faydalanmasını arttırmak, şiddetli ve uyum bozucu olan davranış sorunlarının yönetimine katkı sağlayarak bireylerin kısıtlanmış ortamlarda kalmalarını azaltmak, eşlik eden mevcut psikiyatrik tabloları tedavi etmek ve işlevselliği arttırmaktır.

Farmakolojik ilaç tedavileri; eşlik eden agresyon, öfke, huzursuzluk, kendine zarar verici davranışlar, hiperaktivite ve dikkatsizlik, tekrarlayıcı-basmakalıp davranışlar, uyku, kaygı ve duygudurum bozuklukları gibi diğer durumlarda kullanılmaktadır.

Ciddi davranışsal bozuklukları azaltmak ve uyumu arttırmak için ilaç tedavilerini ebeveyn eğitimi ile kombine etmek tek başına tedaviden daha etkili bulunmuştur.

Alternatif ve tamamlayıcı tedavilerin çoğunluğu için OSB çocuklarda kullanımı için kanıta dayalı destekleyici sonuçlar çok kısıtlı olmakla beraber aileler tarafından sıklıkla yakından izlenip denenmektedir. Tekrarlayan çalışmalarda sekretin, hiperbarik oksijen, diyet, işitsel bütünleme ve oral vitamin B6, magnezyum etkisiz bulunmuştur. B12, C vitamini (yüksek doz), Siproheptadine, İmmunoterapiler, Nörofeedback tavsiye edilmemektedir. Ağır metaller için uygulanan şelasyon tedavilerinin ve hiperbarik oksijenin çocuklara diret/indirekt zarar verdiği belirtilmektedir. Tavsiye edilebilen destek tedaviler; uyku için melatonin, masaj, beslenmesi kötü olanlarda multivitamindir. Ayrıca sporun çocukların hem iletişim becerilerinin artması, hem de problem davranışları azalmasında büyük katkı sağladığını kendi klinik pratiğimizden de gözlemekteyiz.

OSB’nin yönetiminde tedavi çok boyutlu olduğu, davranış sorunlarının altında yatan nedenlerin biyo-psiko-sosyal bakış açısı ile incelenmesi gerekliliği ve tedaviye ailenin katılımı ve işbirliğinin çok önemli olduğu unutulmamalıdır.

← Geri