Bilinçli Farkındalık (Mindfulness)

  • Bilinçli farkındalık; bireyin dikkatini şimdiki zamana getirerek içinde bulunduğu anda olanları, içsel deneyimlerini ve dış dünyayı yargısız bir biçimde kabul etmesi olarak tanımlanır.

  • Bilinçli farkındalıkla ilgili önemli bir nokta, yargılayıcı olmamak ve kabullenici olmaktır.