Otizm Spektrumuna Çok Yönlü Bakış Sempozyumu

14 Nisan 2023 tarihinde Saat 08.30'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisinde gerçekleştirilmiş olan Otizm Spektrumuna Çok Yönlü Bakış etkinliğimizin video kayıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Prof. Dr. Burcu Özbaran-Otizm Spektrum Bozuklukları Klinik Özellikler ve Eş Tanılar

Doç. Dr. Sezen Köse - Otizm Spektrum Bozukluğunda Yaşam Boyu Prognoz ve Etkili Faktörler