Özgül Öğrenme Bozukluğu

Tanı

Özgül öğrenme bozukluğu tanısı, aileden alınan ayrıntılı öykü ve sonrasında çocuk ve ergen psiki-yatrisi doktorları tarafından yapılan ayrıntılı muayene sonucunda konmaktadır. Bu muayeneye yardımcı olarak çeşitli psikiyatrik değerlendirme yöntemleri(ölçekler, formlar ve testler) kullanılabilir.

Tanısal belirtiler nelerdir?

Çoğunlukla okul öncesi dönemde dil, dikkat ve motor becerilerde gecikmeyle kendini gösterir. Ancak tanı örgün eğitim başladıktan sonra konulabilir. Temel akademik becerilerin öğrenilme-sinde süreklilik gösteren bir zorluk vardır. Genellikle örgün eğitimin başlamasıyla birlikte doğru ve akıcı okuma, okuduğu metni veya cümleyi anlama, yazı yazma ve imla kurallarına uyma, cebir-aritmetik hesaplama, matematiksel akıl yürütme ve problem çözme alanlarında güçlükler ortaya çıkar.

Akademik beceriler yaşına göre düşüktür veya olağanüstü çabaya rağmen ancak ortalama bir başarı yakalanabilmektedir.

Özel öğrenme bozukluğu olan bireylerde okuma ve yazmayı öğrenme süreci normalden güç olmaktadır. Okurken yanlış veya yavaş okuma, harf-hece veya satır atlama; yazarken ise ters yazma,harf veya hece atlama, eksik yazma sık yapılan hatalardandır. Buna bağlı olarak okuma ve yazma gerektiren durumlardan kaçınma davranışı sıklıkla gözlenmektedir.

Kurallara uygun cümle oluşturma, olayları doğru sırada anlatma veya kendini ifade etmekte güçlük yaşayabilirler.

Matematik terimlerini karıştırma, sayıları öğrenmekte ve bunları pratik kullanımda zorlanma, Yer-yön, gün-ay-yıl ve saat kavramlarını karıştırma görülebilen diğer belirtilerdir.

Motor beceri zayıflığı, sportif etkinliklerde, ev işlerinde ve oyunlarda beceriksizliklerle sıklıkla mücadele ederler.

Özetle; okuma-yazma, aritmetik, çalışma alışkanlığı, organize olma, yönelim ve çeşitli zaman kavramları(sağ-sol, doğu-batı. Gün-ay-yıl vb.) sözel ifade ve motor becerilerinde geri olabilmektedir. DİKKAT: Tüm bu şikayet ve belirtiler aynı anda ve birlikte olmak zorunda değildir.

Tanısal değerlendirme nasıl yapılır?

Özgül öğrenme bozukluğu tanısı klinik bir tanıdır. Çocuk ve ergen psikiyatrisi tarafından konulmaktadır. Değerlendirme çok yönlü ve ayrıntılı yapılmalıdır. Psikometrik ölçümlerden bu tanı koyma aşamasından sıklıkla faydalanılmaktadır. “Özgül” olarak adlandırılmasının sebebi bilişsel yetersizlik veya global gelişme geriliğine bağlı olmamasıdır. Tanı konulabilmesi için bilişsel seviyeler normal sınırlarda olmalıdır. Bu tanıyı alacak çocukların öğrenmede rol oynayan görme-işitme-nörolojik veya motor problemleri olmamalıdır.

← Geri