Anksiyete Bozukları

Genel Bilgiler

Anksiyete (Kaygı) nedir?

Anksiyete, daha sık bildiğimiz adıyla kaygı; beynimiz tarafından tehlike olarak algılanan uyaranlara karşı gelişen bir tepkidir.

Zihinsel, bedensel ve duygusal belirtilerden meydana gelir.

Uyumsal ve koruyucu işlevleri de olan kaygı, her yaşta bireyler tarafından deneyimlenen olağan bir duygudur.

Optimal düzeydeki kaygı gelişim sürecine uyumlu niteliktedir ve günlük sorunlarla baş edilmesi, tehlike anında hızlı karar verilmesi gibi yollarla bizleri olumlu yönde etkiler, büyüme ve olgunlaşmayı sağlar.

Yaşanan kaygının olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilmesi, bireyin kaygı yaratan olayı nasıl algıladığına ve onunla nasıl başa çıktığına bağlıdır.

Bunu daha ayrıntılı olarak inceleyecek olursak;

Kaygıyı oluşturan durumun değerlendirilmesini kişinin mizacı, inançları, tutum ve beklentileri belirler. Bu değerlendirme sonucunda ise kaygılı, öfkeli, korkulu olma gibi nasıl hissedeceğimiz veya üstüne gitme, kaçınma gibi nasıl davranacağımız belirlenmiş olur. Özetle; başımıza gelecek bir olaylar kontrolümüz dışında olsa da; yaşayacağımız duyguları ve davranışlarımızı kontrol etmek bizim elimizdedir.

Çocuk ve gençlerde yaş ve gelişim dönemlerine göre farklı alanlarda kaygı deneyimlenir. Yaşa özgü gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak normal- patolojik kaygı ayrımı, kaygı bozukluğu değerlendirmesi yapılması gerekir.

Örneğin erken çocukluk döneminde yaşanan ayrılık kaygısı veya yabancı kaygısı normal gelişimsel sürecin bir parçasıyken, bunun ilerleyen yaşlarda olması bireyin akademik, sosyal işlevselliğini bozan bir problem halini alır.

Eğer;
- Mevcut endişe yaşa uygun değilse,
- Yaşa uygun korkular eğer aşırı düzeyde ise,
- İşlevsellikte bozulma veya yoğun öznel sıkıntıya neden oluyorsa;
çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanından profesyonel yardım almak önerilir.

Kaygı Bozuklukları Nelerdir?

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından 2013 yılında yayınlanan DSM-5 (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı-5) ‘e göre aşağıdaki tanı alt grupları yer almaktadır;

Kaygı Bozuklukları Neden Önemlidir?

← Geri