Anksiyete Bozukları

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı nedir?

İster Türkiye’de ister başka ülkelerde yaşıyor olalım, hepimiz küçük yaşlardan itibaren gerek akademik alanda gerek günlük hayatta, çeşitli ölçme ve değerlendirmelerden geçeriz. Ancak ülkemizde akademik alanlardaki ölçme ve değerlendirmeler eğitim sistemimizde önemli bir yer tutmaktadır. Sınavlar ilkokul çağından itibaren hayatımızdadır ve ilerleyen yıllarda lise- üniversite seçimi, meslek- kariyer belirlenmesi gibi gelecek yaşantısını belirlemede ölçüt olarak kullanılmaktadır. Sınavların bu şekilde bir değerlendirme aracı olması hem çocuk- genç üzerinde hem de aile üzerinde ciddi bir stres kaynağıdır.

Sınav kaygısı;

Sınav kaygısı ayrı bir tanı kategorisinde yer almamakla birlikte; kaygı bozukluklarının alt tiplerinin özelliklerini taşıdığı ancak tek başına bir bozukluğun kriterlerini karşılamadığı belirtilmiştir. Klinikte sınav kaygısını performans kaygısının bir çeşidi olarak değerlendirebiliriz.

Sınav kaygısı diğer tüm kaygılarda olduğu gibi normal ve yaşanması gereken bir duygudur.

Sınav kaygısının varlığı belirli bir miktarda olduğunda koruyucudur, kişinin motivasyonunda artma, dikkati ve çalışmayı hedeflenen alana yönlendirmeyi sağlama gibi olumlu etkiler sağlar. Bunu şu benzetme ile açıklayabiliriz; sınavı ormanda karşımıza çıkan bir aslana benzetecek olursak, aslanla karşılaştığımızda korkmamız ve endişelenmemiz doğaldır ve yaşanması gereken duygulardır, bu duygular bizi uyararak kaçmamızı/ saklanmamızı sağlar ve kendimizi korumuş oluruz. Tersine bu duyguların hiç yaşanmaması normal dışı bir durumdur ve zarar görmemize neden olabilir.

Sınavı da aynı bu şekilde düşünebiliriz; sınav karşısında belli bir seviyede endişe yaşamamız bizleri, çalışma konusunda motive edicidir ve işlevselliğimizi arttırır, tersine hiç endişemiz olmadığında çalışma motivasyonumuz düşer ve başarılı sonuç elde etme ihtimalimiz azalır. Ancak tersine kaygımız fazla olursa kendimizi bir nevi hasta gibi hissederiz ve gerçekte göstereceğimiz başarıyı gösteremeyebiliriz.

Sınav kaygısının sebepleri nelerdir?

Günümüzde yapılan çalışmalarda sınav kaygısını etkileyen faktörler arasında;

Ebeveyn tutumları incelendiğinde; çocuklarına karşı aşırı koruyucu, otorite, reddedici gibi olumsuz tutumlara sahip olmalarının sınav kaygısını arttırabileceği gösterilmiştir.

Benzer şekilde hem ebeveynlerden hem de öğretmenlerden kaynaklanabilen geleceğe yönelik baskılar, akranlar ile karşılaştırmalar, yüksek başarı beklentisi gibi faktörlerin sınav kaygısını tetikleyebileceği belirtilmiştir.

Eşlik edebilen ruhsal hastalıkları incelendiğinde; Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan bireylerde sınav kaygısının daha fazla yaşanabildiği, öğrenme güçlüğü olan bireylerde daha yüksek seviyede kaygı düzeylerinin olabildiği çalışmalarda gösterilmiştir.

Bu nedenlerden dolayı sınav kaygısının yarattığı dikkat ve öğrenme problemlerinden bahsederken, aynı zamanda altta yatan sebepler arasında olabileceği de göz ardı edilmemelidir.

Çocuğumda sınav kaygısı olduğunu nasıl anlarım?

Kaygının üç temel bileşeni vardır:
  1. Endişeli-rahatsız edici düşünceler ve hisler
  2. Bedensel tepkiler
  3. Davranışsal değişiklikler

Bahsettiğimiz belirtiler her çocukta kendini farklı şekillerde gösterir; bir çocuk sadece sınav anında problemler yaşayabilirken, bir diğeri sınavdan önceki günlerde problemler yaşayabilir. Veya bir çocuk başarısızlık korkusu nedeniyle ders çalışmaktan tamamen kaçınıyor, diğer biri ise çalışabilse de çalışma düzeni ve saatleri yeterli gelmiyor veya uygun çalışsa da sınav anında performansını gösteremiyor olabilir.

Ebeveynler ve öğretmenler uyku ve beslenme bozuklukları, bedensel şikayetler, sözel olarak dile getirilen kaygı ifadeleri ve başarısızlık korkusu, ev içi ve ev dışı ortamlarda geri çekilme, okula gitme direnci, okul hakkında olumsuz düşünceler, akademik başarıda düşüklük gibi belirtiler açısından dikkatli olmalıdır.

Sınav kaygısı ne zaman bir sorun haline gelir?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi kaygı her zaman bir sorun değildir, aksine belirli bir düzeydeki kaygı yaşanması gereken bir duygudur ve koruyucu işlevi vardır, bizleri olumlu etkiler.

Ancak kaygının optimal düzeyin üstüne çıkması ve bu durumda daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz şikayetlere yol açması çocuk veya gencin akademik performansında düşüklüğe neden olabilir.

Sınav ile ilgili kaygının;

Sınav kaygısı için ne yapmalıyız?

Sınav kaygısında; çocuk ve gençler diğer kaygılarda olduğu gibi kaygı ile baş etme becerilerinden yararlanılabilir.

Ayrıca aileler ve öğretmenlerin tutumları konusunda dikkat edeceği noktalardan aşağıda bahsedilmiştir, ancak erişkinler bilmelidir ki çocuklarını sakinleştirebilmeleri için kendilerinin de sakin olması gerekmektedir.

← Geri